Posted on

Då kan ett företagslån behövas

Om du äger och driver ett företag kan du ibland behöva ta ett företagslån, och anledningen till att du behöver ett lån kan vara olika. Det kan exempelvis handla om att ditt företag är relativt nystartat och du behöver ta ett lån hos företagslån.net för att kunna investera i maskiner, lager, lokal eller andra viktiga produkter som behövs till ditt företag. En annan orsak kan vara att ditt företag har vuxit och är nu i en fas där det inte kan växa ännu mer om du inte gör vissa investeringar.

Ta lån som nystartat företag
Som nystartat företag kan det ibland vara svårt att få ett företagslån, men omöjligt är det absolut inte. Det lånet du behöver då kallas för uppstartslån. För att få den här typen av lån måste du vara väl förberedd och se till att du ha din affärsplan och affärsbudget till hands. Låneförmedlaren kommer så klart att vilja se hur du planerar att använda pengarna och om det finns en ekonomisk vinning för dem att faktiskt låna ut pengar till dig.

Personlig borgen
När du ansöker om ett uppstartslån som företagare bör du vara beredd på att du kommer att behöva gå in som personlig borgen till viss del. Ibland kan det vara så att du behöver gå in som personlig borgen för i princip hela lånet, men du kan även få erbjudanden där du endast behöver gå i personlig borgen för cirka 20 % av lånet. Personlig borgen för ett företagslån innebär att du som privatperson blir ansvarig för att betala av lånet om ditt företag inte skulle ha möjlighet att göra det.

Lån när ditt företag växer
Om du har ett etablerat företag som börjar växa ur sig själv kan det vara nödvändigt att ta ett lån för att kunna expandera ännu mer. Det kan handla om att du behöver köpa in fler maskiner för att klara av en större produktion. Men det kan även röra sig om att behöva utöka marknadsföring för en ny produkt eller tjänst exempelvis. I en sådan situation är det oftare enklare att faktiskt få ett bra erbjudande på ett företagslån, men även här finns det tillfällen där du behöver gå in som personlig borgen.

Det kan kännas läskigt att ta ett lån när det går bra, eftersom det alltid är en risk. Men för många företag är det helt enkelt nödvändigt att göra den investeringen för att kunna bli ännu större.

Vad krävs för att få ett företagslån?
Oavsett anledning till att du behöver ta ett företagslån finns det en del krav du behöver uppfylla för att faktiskt bli beviljad ett lån. Det första är att det i princip endast är a

Framgång - Spikrakt uppåt

ktiebolag som blir beviljade lån. Har du exempelvis en enskild firma finns det goda anledningar att se över möjligheterna att ombilda till aktiebolag om du har planer på att ta ett lån.

Andra krav är sådana som alltid gäller när du ska ansöka om lån. Att du visar på att du ha koll på ekonomin, att du har räknat på att du faktiskt kommer ha möjlighet att betala tillbaka lånet och så vidare. Ju mer förberedd och strukturerad du är desto mer ökar dina chanser till att få ett företagslån.

Det finns även en del juridiska krav, så som att det måste vara en person som faktiskt står som ansvarig på lånet. Att du kan bevisa att du är ägare av företaget och liknande. Känner du dig osäker är det bättre att kontakta långivaren först, då visar du på att du är noggrann och faktiskt vill ha koll och göra rätt.